สำนักวิทยบริการฯสวนสุนันทาติวเข้มวินัยการทำงานไม่ทุจริต

ลบ แก้ไข
สำนักวิทยบริการฯ สวนสุนันทาติวเข้มวินัยการทำงานไม่ทุจริต

สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริตและพัฒนาจิตแบบบูรณาการเพื่อการทำงานแบบผาสุก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้

โดยในการอบรมครั้งนี้ ทางสำนักฯได้รับเกียรติจาก คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หัวหน้าห้องสมุดมารวย) มาเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต”


สำนักวิทยบริการฯสวนสุนัน

โดยในการอบรม ทางวิทยากรได้อธิบายถึงการใช้อำนาจที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น และในหัวข้อการทุจริตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงาน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ แต่ยังครอบคลุมถึงระหว่างตัวบุคคลด้วยกันเอง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม Kantary Bay จังหวัด ระยอง

.....................
ที่มา 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 พ.ค. 61 10:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 446 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 446 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง