คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันทาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับม.นอร์มอลยูนนาน

ลบ แก้ไข
คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันทา สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับม.นอร์มอลยูนนาน

คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันท

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นำทีมงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาภาษาจีน สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการลงนาม ใน MOA ในโครงการจัดการเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ที่ดูแลโดยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นักศึกษาจะได้ปริญญาจากทั้ง 2 ฝ่าย (ได้ 2 ปริญญา) ซึ่งการลงนามดังกล่าวนับว่าเป็นการสานต่อความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนาน เข้าสู่ปีที่ 14
คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันท

โดยพิธีการลงนามมีในช่วงเช้าโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof. Jiang  Yongwen อธิการบดี และทีมผู้บริการคณะภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  ในช่วงเช้าหลังพิธีการลงนามได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้มหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝ่ายได้ตอบข้อซักถามที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ  เปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการจัดการเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ที่กำลังจะเข้ามาเป็นนักศึกษา ในรุ่นที่ 14 จำนวน 26  คน(กำหนดการเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย ช่วง 11-12 มิถุนายน 2561) ได้ซักถามประเด็นต่างๆ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจและซักถามกันเป็นจำนวนมาก และก็ได้รับคำตอบ คำอธิบายจากผู้บริหาร-คณาจารย์ อย่างเป็นกันเอง 
คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันท
      
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาภาษาจีน ได้เข้าพบ คณะผู้บริการ คณะภาษาศาสตร์ (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน นำโดยเลขานุการ MS.He  Xuelian และรองอธิการบดี Prof.Duan  Jieyun ของคณะภาษาศาสตร์ (นานาชาติ) เพื่อสานต่อโครงการจัดการศึกษา 3+1 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน(เรียนที่สวนสุนันทา 3 ปี และไปเรียนที่ คณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน อีก 1 ปี ) โดยโครงการนี้มีความร่วมมือปัจจุบันนับเป็นปีที่ 15 แล้ว ขณะเดียวกันทั้ง 2 ฝ่ายได้ปรึกษาในรายละเอียด ในการเปิดการขยายความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีน แบบ 2+2 (เรียนที่สวนสุนันทา 2 ปี และส่งนักศึกษาไปศึกษาที่ คณะภาษาศาสตร์(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน อีก 2 ปี) นักศึกษาจะได้ 2 ปริญญา ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี และความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวคงเกิดขึ้นในไม่ช้า

คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันท

หลังจากนั้นท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย และทีมงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาภาษาจีน ได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนจำนวน 29 คน (ในโครงการจัดการศึกษา 3+1) ที่ได้เดินทางมาศึกษา 1 ปี สุดท้ายที่ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เข้าพบพูดคุย สอบถามถึงการใช้ชีวิต การเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีความสุข และมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้นมาก จากนั้นผู้บริหารได้กล่าวชื่นชม อวยพรให้นักศึกษาได้มีความสุข สำเร็จในการเรียนการใช้ชีวิต และนำวิชาความรู้กลับไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป
คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันท

.................................................
ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม รายงาน
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ค. 61 15:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 339 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 339 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง