ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์

ลบ แก้ไข

ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์

ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทางและปฐมนิเทศ) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นข้าราชการระดับกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ (หรือเทียบเท่า) 

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี โดยขอให้ผู้สมัครแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า

3. มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (สำหรับงานประจำ) และไม่น้อยกว่า 2 ปี (สำหรับงานชั่วคราว)

5. ผู้สมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz พร้อมทั้งส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Sirikarn Thammawijit, Development Programme Administrator ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 2530 ต่อ 29
 

******************************************

ที่มา...สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ค. 61 17:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,645 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,645 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง