เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้าเติมประสบการณ์สิงคโปร์

ลบ แก้ไข
เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้า เติมประสบการณ์ 'สิงคโปร์'
 เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้า

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกว่า 60 ชีวิต เดินทางร่วมโครงการ ‘เพชรราชมงคลธัญบุรี’ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม และนำมาใช้เป็นแนวคิดต่อยอดงานต่อไป ณ ประเทศสิงคโปร์

“เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้เห็นมุมมองความคิดที่กว้างขึ้น เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต สร้างความตื่นตัวในการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาสากล” เป็นนโยบายที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการเพชรฯ ปี 2561 ครั้งนี้ นำโดย ผศ.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ปิยนุช จริงจิตร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่พานักศึกษาเรียนรู้ด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence :CQ) และเวิร์กชอปลงพื้นที่จริงตามโจทย์ที่ได้รับในย่าน ไชน่าทาว์น ลิตเติ้ลอินเดีย และอาหรับสตรีท แล้วนำมาแชร์ไอเดียเรียนรู้ร่วมกัน

เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้า

เพชรราชมงคลธัญบุรีต่างเก็บเกี่ยว เติมความรู้ด้วยความมุ่งมั่นและสนุกสนาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ลองมาฟังฟีคแบคจากตัวแทนเพชรฯ ธัญบุรี ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เริ่มต้นจาก“ฟิน” พุทธินันต์ หมายมั่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เล่าบรรยากาศให้ฟังว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่ทันสมัย มีบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างที่คุ้มค่า มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้อยู่รอบตัว การได้มาเวิร์กชอปครั้งนี้ ได้ฝึกทั้งภาษา การสื่อสาร การเดินทาง ได้เห็นมุมมองการพัฒนาใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ถือว่ามีประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นต้นแบบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาตนเอง ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่ให้โอกาสโอกาสในการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้

เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้า

ด้าน “เนส” นิรัติกานต์ สุขพนัด คณะศิลปศาสตร์ประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เล่าว่า จากได้ลงพื้นที่ฝึกการทำงานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมแล้ว ทำให้เห็นว่าทุกศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีการกีดกันหรือแบ่งแยก จุดเด่นของสิงคโปร์ข้อหนึ่งที่เด่นคือเรื่องความสะอาด มีการจัดการขยะอย่างเต็มประสิทธิภาพ ถังขยะมีการแบ่งช่องชั