​ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรีในประเทศ

ลบ แก้ไข
​ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรีในประเทศ
​ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ท

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเพื่อรองรับการต่อยอดโครงการ BOT Challenge & Experience จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายของโครงการ BOT Challenge & Experience เพื่อรับทุน จำนวน5 ทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร
ทุนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทย จำนวน 5 ทุน
ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงิน บัญชีสถิติคณิตศาสตร์และกฎหมาย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นโสด
2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่ 1 มกราคม 2561
2.4 เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายของโครงการ BOT Challenge &Experience 2016 - 2017 (2559 – 2560)
2.5 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทยระดับปริญญาตรีปี 1 ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย ในปีการศึกษา 2561
2.6 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.10 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

3. การสมัครสอบ
 3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ที่มาและอ่านต่อที่
www.bot.or.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 มิ.ย. 61 12:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,540 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,540 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement