ให้ทุนระดับป.ตรีสาขาธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ ที่Bangkok School of Management

ลบ แก้ไข
ทุนระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
          ที่ Bangkok School of Management 

ให้ทุนระดับป.ตรีสาขาธุรก


Bangkok School of Management เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Northumbria University Degree Pathway Scholarship Programme by BSM สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2+1 UK Degree Pathway Programme in Business โดย Northumbria University ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ Bangkok School of Management

ทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาต่อสาขาทางธุรกิจ ในหลักสูตรนานาชาติโดยเป็นทุนการศึกษา 50 %
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร ณ ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้กำลังจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
2. มีพื้นฐานทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ทำกิจกรรม/รับรางวัลที่เกี่ยวข้องในสาขาธุรกิจ

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร 2 ชุด
 1.1 ใบสมัคร Bangkok School of Management
 1.2 ใบสมัครทุนการศึกษา Northumbria University Degree Pathway Scholarship Programme
2. แนบเอกสารประกอบดังนี้
2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
2.2 สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
2.3 ผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IETLS 5.5 ขึ้นไป หรือผลการสอบ BSM English Proficiency Test* ไม่ต่ำกว่า 65%

**สามารถติดต่อฝ่าย Admissions Bangkok School of Management เพื่อลงทะเบียนทดสอบ

กำหนดการรับสมัคร
 การสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาตุลาคม ปี 2561 ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 การเข้าเรียนในภาคการศึกษามกราคม ปี 2562 ภายใน วันที่ 5 ตุลาคม 2561

การส่งใบสมัคร
ส่งใบสม้ครพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล์ถึงฝ่าย Admissions -Undergraduate Programme ที่ inquiry@bsm.ac.th
 
ที่มาของข้อมูลและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

BANGKOK SCHOOL OF MANAGEMENT
ADMISSIONS OFFICE
Tel. 02 256 9586
inquiry@bsm.ac.th | www.bsm.ac.th

https://www.bsm.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/BSM-NU-Scholarship-Programme-sheet_Thai.pdf

ภาพจาก Bangkok School of Management
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มิ.ย. 61 13:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 798 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 798 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement