มทร.ธัญบุรีจัดเต็มสุดยอดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ชูแนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ 2561

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม สุดยอด ‘ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์’
       ชูแนวคิด ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2561’

 มทร.ธัญบุรีจัดเต็มสุดยอด


มทร.ธัญบุรี จัดงานวิชาการประจำปี 2561 ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี’ หรือที่เรียกว่า RT’61 จัดแสดงสุดยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 4 – 6 ก.ค. 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่และอนาคตการอุดมศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยไทยแลนด์ 4.0’ รวมถึง Prof. Dr. Fei xu อธิการบดีมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘เทคโนโลยีระบบรางของประเทศจีน’

“มทร.ธัญบุรี วางทิศทางสู่การเป็น Innovative University หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม จากการมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มาสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สามารถสร้างผลงานด้วยนวัตกรรม ซึ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งในงานจะจัดแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จ RMUTT Smart Teacher Model จนสามารถเปิดเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ และยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 รวมถึงกิจกรรมเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี แสดงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ไฮไลต์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาจัดแสดงจากการประกวด Innovation Awards 2018 เช่น เรื่อง  “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากดอกเข้าพรรษาและนมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรี” ดร.ไฉน น้อยแสง “แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทยต้นทุนการผลิตต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” อาจารย์เอมอร  ชัยประทีป จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย “ผลงานโต๊ะขนบธรรมเนียมไทย (ลวดลายการไหว้)” รศ.ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง คณะศิลปกรรมศาสตร์ “ถังพลาสติกจากขยะพลาสติก” ดร.ณรงค์ชัย  โอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานนักศึกษาจากการประกวด RMUTT Young Talent Inventor Awards เช่น ผลงาน “เครื่องต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย” “แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” “ปุ๋ยสลายตัวช้าจากพอลิแลคติกแอซิด” “การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลัง” เป็นต้น

และยังมีการประกวดแข่งขัน อาทิ การแข่งขันหุ้นออนไลน์ การแข่งขันทักษะการจัดการโซ่อุปทาน การแข่งขันทักษะหุ่นจำลองจากภาพฉาย การแข่งขันเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์หน้าใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ‘นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ/ความงาม’ การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประกวดสื่อเศรษฐกิจดิจิทัล การแข่งขันทางวิชาการและความเป็นเลิศ รวมถึงการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ การบริการวิชาการแก่สังคม ‘ธัญบุรีโมเดล’ โครงการ SMEs Start-Up และ TurnArounds พร้อมด้วยกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรไทย

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ต่อการช่วยพัฒนาประเทศ เปิดให้เข้าชมฟรี 4-6 ก.ค.61 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 549 4990 หรือติดตามรายละเอียดงานได้ที่ www. rmutt.ac.th
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 61 20:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 603 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 603 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement