มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่งเปิดให้ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลบ แก้ไข
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดให้ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 สำหรับน้องๆที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 4 มหาวิทยาลัยที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
4. สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาตามที่มูลนิธิกำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดแคลนบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะ
    มีฐานะยากจนมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
6. เป็นผูมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สาขาวิชาที่ได้รับทุน
1. แพทยศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. รัฐศาสตร์
6. เกษตร
7. ครุศาสตร์ (ครู)
8. เศรษฐศาสตร์
 
เปิดรับวันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2561

การมอบทุนการศึกษา
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
..........................................
ที่มาข้อมูล/ภาพ... https://www.daf.or.th/
 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 21:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,471 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,471 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement