อธิการบดีจุฬาฯร่วมยินดีกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯครบรอบ53ปี

ลบ แก้ไข
อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมยินดีกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 53 ปี 
อธิการบดีจุฬาฯร่วมยินดีก

อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในวาระครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (ที่ 1 จากขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา (ที่ 2 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ (ที่ 1 จากซ้าย) รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ในวาระครบรอบ 53 ปีแห่งการสถาปนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่า คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี

 loading...