คณะวิทยาศาสตร์สวนสุนันทามอบทุนนักศึกษาไปฝึกอบรมที่รัสเซีย

ลบ แก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทามอบทุนนักศึกษาไปฝึกอบรมที่รัสเซีย
คณะวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี 2561

ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จึงเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิชาการของตนเอง การเรียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย


คณะวิทยาศาสตร์สวนสุนันทา
 

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ มีจำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายนิโรธ อ้อมนอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. นางสาวตะวัน ตามสมัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวสุชานาฏ ปานเดย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. นายสรรเพชญ แจ้งกลิ่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. นายฉัตรมงคล สมุทรเขต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
6. นางสาวยุวดี เรืองประพันธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
7. นางสาวอังคณา เจริญพร สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
8. นายณัฐดนัย ภาณุรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
9. นายจิรัฐติกาล ปี่ทอง สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
10. นายสงบ ศิริรักษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่มา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 61 11:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 322 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 322 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง