Unirank2018มหิดลที่1ประเทศ-มทร.ธัญบุรี-เอแบค-มรภ.บุรีรัมย์ครองแชมป์กลุ่ม

ลบ แก้ไข

Unirank July 2018 มหิดลที่ 1 ประเทศ
มทร.ธัญบุรี-เอแบค-มรภ.บุรีรัมย์ครองแชมป์กลุ่ม


Unirank July 2018 มหิดลท
 

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2018 "Unirank" Top Universities in Thailand 2018 Thai University Ranking

การจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและทั่วโลก (หรือเรียกว่า การวิเคราะห์ข้อมูล Web Popularity โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบทความทางวิชาการทั้งนั้น)โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น โดยใช้ตัวกลางอิสระ เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจาก 5 เครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่ Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, Similar Web Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow (ที่มา www.web.msu.ac.th)
.....................................................

ผลปรากฏว่า อันดับเดือนกรกฎาคม 2018 มหาวิทยาลัยมหิดล ครองที่ 1 ของประเทศไทย อันดับ 2 เกษตรศาสตร์ และจุฬาฯ ตามมาเป็นอันดับ 3 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่ 4 ส่วนที่ 5 เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ "บุรีรัมย์" ยืนอันดับ 14 ของประเทศ และเป็นที่1ของกลุ่มราชภัฏ โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่ 2 และ 3 ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นที่ 4 และ 5 ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครองที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม" เป็นที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นที่ 3 และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ 4 ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ติดที่ 5 ในกลุ่มนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.ธัญบุรี ได้อันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคล /อันดับ 17 ของประเทศไทย / อันดับ 1,651 ของโลก
โดยที่ 2 และ 3 ในกลุ่มนี้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ส่วนที่ 4 และ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่6และ7 เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


ตารางการจัดอันดับ 50 อันดับแรก
Unirank July 2018 มหิดลท
Unirank July 2018 มหิดลท
Unirank July 2018 มหิดลท

Unirank2018มหิดลที่1ประเ


Unirank2018มหิดลที่1ประเ

 

.......................
ที่มา https://www.4icu.org/th/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ก.ค. 61 22:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,315 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,315 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง