โลจิสติกส์สวนสุนันทาฝึกเข้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ลบ แก้ไข
โลจิสติกส์ สวนสุนันทาฝึกเข้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
โลิจิสติกส์สวนสุนันทาฝึก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.61 โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงวุฒิ ดร.อลงกต ยะไวทย์ อ.พยอม เจียนมะเริง อ.ณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ส.ค. 61 20:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 154 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 154 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง