ทุน​องค์การยูเนสโกจับมือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนวิจัยแก่สตรี

ลบ แก้ไข
องค์การยูเนสโกจับมือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนวิจัยแก่สตรี

 ทุน​องค์การยูเนสโกจับมื

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust จำนวน 10 ทุน เน้นการให้ทุนวิจัยแก่สตรี ผู้สมัครจากประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา นักวิจัยชาวแอฟริกา และผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

โดยทุนวิจัยเน้นงานวิจัย 4 สาขา ดังนี้
- สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) 
- ปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ

คุณสมบัติของผู้รับสมัครทุนวิจัย
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี
 3. มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาช่วยเหลือประเทศของตนภายหลังได้รับทุนแล้ว
 4. สามารถดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของสถาบันที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับแล้ว
 5. มีความชำนาญในการอ่านและเขียนภาษาที่ใช้ระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (สมัครทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินประเทศละ 2 คน ให้แก่องค์การยูเนสโกดำเนินการต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-launching-cycle-2018


*****************************************************
ที่มา...
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ส.ค. 61 21:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 893 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 893 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement