ทุนการศึกษารัฐบาลโอมานให้ระดับอุดมศึกษา

ลบ แก้ไข

ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ให้ระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษารัฐบาลโอมานให

รัฐบาลโอมานได้ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาไทยจํานวน ๒ ทุน 

แบ่งเป็น ๓ สาขา ได้แก่ 
๑. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
๒. สาขาการบริหารและ ระบบสารสนเทศ และ
๓. สาขาภาษาและวรรณกรรม โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจํานวน 9 ทุน และ ทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน จํานวน ๑ ทุน

มีรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติ
๑. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พํานักอยู่ในโอมานระหว่างสมัครรับทุน
๒. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือระดับซานาวี)
๓. อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของโอมานมาก่อน
๕. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕.๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕ สําหรับการยื่นสมัคร Institute of Islamic Science
๕.๒ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ สําหรับการยื่นสมัคร College of Banking and Financial Studies
๕.๓ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ สําหรับการยื่นสมัคร Higher Technical College และ College of Applied Sciences
๕.๔ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ สําหรับการยื่นสมัคร Special Higher Education Institutions
๕.๕ การยื่นสมัคร Sultan Qaboos University ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละคณะกําหนด
๖. ผลการเรียนภาษาอาหรับ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ (สําหรับผู้ขอรับทุนในคณะที่ทําการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ)

ที่มาและอ่านรายละเอียดต่อที่ https://www.bic.moe.go.th
ภาพประกอบ www.worldatlas.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ย. 61 15:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 614 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 614 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement