ปฏิวัติGEสวนสุนันทายกร่างหลักสูตรแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

ลบ แก้ไข
ปฏิวัติ GE สวนสุนันทายกร่างหลักสูตรแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
ปฏิวัติ GE สวนสุนันทายกร

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ครั้งที่ 6/2561 ว่า ได้สั่งการให้ GE พัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปใหม่ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในอนาคต นักศึกษาต้องเรียนสนุก ได้ความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการร่วมกับผู้อำนวยการ GE และทีมงาน เพื่อปฏิวัติและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนสอน GE ใหม่แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

“สำหรับการพัฒนาหลักสูตร GE คณะทำงานเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร GE ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Oxford University, Harvard University, Nanyang Technological University, Singapore, และ The University of Hongkong เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยนอกเหนือจากการเน้น Hard Skill คือทักษะด้านความรู้แล้ว หลักสูตร GE ใหม่จะต้องเน้นการพัฒนา Soft Skill คือทักษะด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและด้านการงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่น ทักษะการเจรจาและต่อรอง ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น ความชัดเจนของการสื่อสาร เป็นต้น” ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานดำเนินการกล่าวโดยสรุป

.............................
ขอบคุณที่มา Somdech Rungsrisawat
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ก.ย. 61 12:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 304 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 304 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง