The Hunter Gameเกมล่าคว้า50ทุนที่ม.กรุงเทพ

ลบ แก้ไข

The Hunter Game เกมล่าคว้า 50 ทุนที่ม.กรุงเทพ
The Hunter Gameเกมล่าคว้

มาโชว์ศักยภาพในการล่าทุน เพื่อชิงทุนการศึกษา BU International Programs กับทุน BU Global Bright Scholarship เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.6 ทั่วประเทศมาร่วมโชว์ศักยภาพแปลงร่างเป็นนักล่าความสำเร็จ ออกล่าคว้าทุน  BU Global Bright Scholarship กับ The Hunter Game “เกมล่าคว้าทุน” จัดกิจกรรม Workshop สุดเจ๋งที่เปิดโอกาสให้เหล่านักล่าความสำเร็จมาประชันความคิด แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมรับทุนการศึกษามูลค่าเหยียบล้านกับ BU International Programs

คณะและสาขาที่ได้รับทุน
1. Business English 2. Marketing
3. Innovative Media Production 4. Culinary Arts and Design
*หลักสูตรนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขตรังสิตทั้งหมด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ทั้งหมด 50 ทุน หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)
-สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน
-ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน 15 ทุน
-ทุน 50% เฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน 26 ทุน
-ทุน 30% เฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน  4 ทุน

คุณสมบัติ
-เป็นผู้ที่สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
-มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลการสอบ GED 580 คะแนนขึ้นไป 
-เป็นผู้ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

กำหนดการ
คัดเลือก Portfolio นักเรียนจากทั่วประเทศระหว่างวันที่ 4-25 ตุลาคม 2561 เพื่อเข้าร่วม Workshop รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Workshop กลุ่ม 1  Culinary Art and Design/Innovative Media Production ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
Workshop กลุ่ม 2  Business English/Marketing ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มาร่วม Hunt for the future workshop ทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
ที่มา https://www.bu.ac.th

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 61 20:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 572 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 572 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง