ให้ทุน!เรียนต่อระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข

ให้ทุน!เรียนต่อระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ให้ทุน!เรียนต่อระดับปริญ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 มีทุนการศึกษามอบให้

รายละเอียด คลิกเลย
http://grad.tni.ac.th/announce1/

ทุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)
เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
**การสมัคร   ให้สมัคร โดยเลือกว่า จะเรียนกลุ่มวิชาใด ตั้งแต่ตอนสมัคร  คือ เลือก MBI-SME หรือ  MBI-IIM   สามารถเลือกได้ เมื่อสมัคร หรือ หลังเรียนผ่านไปแล้วครึ่งเทอม

สายวิชา เนื้อหาความรู้ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

เน้นความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
เน้นความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เน้นความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ  เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ
เน้นความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง
สายวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (MBI-IIM)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

เน้นความรู้ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ผ่านนวัตกรรม สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจ
เน้นความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมทางการผลิตให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
เน้นความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นนักอุตสาหกรรมสมัยใหม่  นักการผลิตสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
เน้นความรู้ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น ในการพัฒนาผลิตภาพทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้สูงขึ้น)

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

เน้นการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน
เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
(เรียนวันเสาร์  08.30-19.00น.)

หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
..............
ที่มา http://grad.tni.ac.th

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ต.ค. 61 19:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 561 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 561 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement