สภาอนุมัติแต่งตั้งรศ.และผศ.ใหม่เสริมศักยภาพวิชาการสวนสุนันทายั่งยืน

ลบ แก้ไข

สภาอนุมัติแต่งตั้ง'รศ.' และ 'ผศ.' ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการสวนสุนันทายั่งยืน


 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2561 มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย อันประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปการแสดง(ศิลปะการแสดงร่วมสมัย)

3.อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

4.อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (ออกแบบแฟชั่น)

5.อาจารย์ ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย คณะครุศาสตร์ 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาคณิตศาสตร์


ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป
.............................

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ต.ค. 61 16:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 511 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 511 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง