คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันทาอบรมการเขียนบทความวิจัย

ลบ แก้ไข
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทา อบรมการเขียนบทความวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันท

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมเจ้าแก้ว อาคาร 31  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย และพัฒนาทักษะการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเขียนบทวิจัย รวมทั้งพัฒนาทักษะการนำเสนอวิจัยในการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติต่อไป
..............
ที่มา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 พ.ย. 61 09:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 276 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 276 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง