ครุศาสตร์สวนสุนันทาระดมสมองขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ4ปี

ลบ แก้ไข
ครุศาสตร์สวนสุนันทาระดมสมองขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ4ปี19 พฤศจิกายน 2561 การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะ
ครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ 
คิดการ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการดำเนินการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
4 ปี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยแนวทางการจัดทำ 
มคอ1 และการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
.................
ที่มา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 61 12:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 213 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 213 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง