ฝึกนักศึกษาสวนสุนันทาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ลบ แก้ไข
ฝึกนักศึกษาสวนสุนันทาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ฝึกนักศึกษาสวนสุนันทาเป็

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพาณิชยกุล ชั้น ๔ อาคาร ๑๔ โรงเรียนมัธยมสาธิต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ๑.๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา เพื่อให้แนวคิด และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผู้ประกอบการหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง
...................
วรางคณา คงศีล รายงาน/ถ่ายภาพ
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 พ.ย. 61 14:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 312 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 312 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง