​อาจารย์สวนสุนันทารับโล่พระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด่นปี2561

ลบ แก้ไข


​อาจารย์สวนสุนันทารับโล่พระราชทาน รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
​อาจารย์สวนสุนันทารับโล่

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่พระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานโล่นักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน จากผลงานวิจัยสาขาสังคมวิทยา : การพัฒนาสังคม โดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและงานวิจัยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคน พฤติกรรม ชุมชนท้องถิ่น สังคมฐานรากเพื่อค้นหาแนวทาง และปัจจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาประชาชนให้มีรายได้ในชุมชนลดความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชาชนมีจิตสำนึกรักแหล่งท่องเที่ยว โดยสิ่งมุ่งเน้นคือการนำผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม อีกทั้งงานวิจัยสามารถนำไปสู่การพัฒนาร่วมกับงานบริการวิชาการลงสู่พื้นที่สร้างองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน เช่นการถอดแบบ 1 ไร่ สองแสน ของศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี สมุทรสงคราม และการสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างลวดลายผ้าซิ่นท้องถิ่นคำชะโนดรูปแบบใหม่เพื่อรักษาอัตลักษณ์คติชนวิทยาของคำชะโนด อำเภอบ้านดุง อุดรธานี สู่การจดสิทธิบัตรชุมชนให้ยั่งยืน
.....................
ที่มา 
https://hs.ssru.ac.th

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ธ.ค. 61 13:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 180 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 180 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง