รองอธิการบดีสวนสุนันทาบรรยายการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส

ลบ แก้ไข

รองอธิการบดีสวนสุนันทาบรรยายการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส
รองอธิการบดีสวนสุนันทาบร

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นวิทยากร บรรยายการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส : ถอดบทเรียนผ่านมุมมองการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระบบ ERP) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA รุ่นที่ 2 จัดโดย ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกัน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ณ โรงแรมทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รองอธิการบดีสวนสุนันทาบร


รองอธิการบดีสวนสุนันทาบร


 

..................................
ณาฐวดี พุทธวงค์ รายงาน

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ธ.ค. 61 21:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 277 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 277 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง