​คุณครูเตรียมพร้อม!ทุนอบรมวิชาชีพครูจากรัฐบาลญี่ปุ่นปี2562

ลบ แก้ไข
คุณครูเตรียมพร้อม!ทุนอบรมวิชาชีพครูจากรัฐบาลญี่ปุ่นปี2562

คุณครูเตรียมพร้อม!ทุนอบร

ใกล้ ๆ สิ้นปี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะมีข่าวการเปิดรับสมัครทุนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น "Monbukagakusho : MEXT) Scholarship" ที่ครูไทยหรือนักศึกษาไทยรู้จักกันดี ออกมาให้ติดตาม เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ปลายปี 2561 นี้ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครไปแล้ว 1 โครงการคือ ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) http://blog.eduzones.com/magazine/204194 ซึ่งได้กำหนดให้นักศึกษาที่สนใจนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ มายื่นที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 

นอกจากนี้ยังมีมีข้อมูลสำหรับ "คุณครู" ที่ต้องการไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นกันเช่นเคย คือทุน "ฝึกอบรมวิชาชีพครู" (Teacher Training Students)ซึ่งจะทำการเปิดรับประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีหน้า 2562 ก็ถือว่ายังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเปิดรับกันแล้ว

เตรียมพร้อมซ้อมดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ ลองมาดูข้อมูลกันว่า ทุนนี้มอบให้คุณครูแบบไหนอย่างไรกัน...

ทุนนี้เกิดจากความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครคร่าว ๆ กันครับ ซึ่งได้นำข้อมูลสำคัญ ๆ จากครั้งที่ผ่านมาสรุปให้ดูกัน โดยผู้สมัครต้องมี มีสัญชาติไทย
อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และเป็นครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเป็นครูสอนในสถาบัน