เปิดแล้ว!ทุนครูประจำการไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นรับถึง17ม.ค.62นี้เท่านั้น

ลบ แก้ไข
เปิดแล้ว!ทุนครูประจำการไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นรับถึง17ม.ค.62นี้เท่านั้น
เปิดแล้ว!ทุนครูประจำการไ

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2527 เป็นต้นไป)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงานของแต่ละสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
6. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ได้แก่
6.1 เป็นบุคลากรทางการทหาร
6.2 ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) มาก่อน
6.3 ผู้ที่กำลังสมัครรับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ด้วย 
6.4 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีกำหนดจะเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 
6.5 ผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ
7. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนได้ที่นี่ Click..
และดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร (Course Guide of Teacher Training Program) ได้ที่นี่ Click..

**หมายเหตุ** กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก
1. ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 02 696 3004, 02 207 8504 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.
2. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วย ฉบับสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 กรณีส่งไปรษณีย์กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ 2562”
- กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะนับตราประทับไปรษณีย์ ของวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
- กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง สิ้นสุดการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
3. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ผู้สมัครสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ที่นี่ Click..
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th 
7. ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
8. จัดส่งใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
**หมายเหตุ**
1. กรุณาส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1-8 จำนวน 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีกจำนวน 2 ชุด
2. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ
...............................
 
ที่มา...
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบ https://www.enchantingtravels.com
 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ธ.ค. 61 11:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,298 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,298 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement