ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ เป็นอีกหนึ่งโครงการทุนที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทยเราเป็นอย่างมาก เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกชิงทุนเรียนต่อทั้งสถาบันในประเทศและสถาบันต่างประเทศ

ทุนของแบงค์บัวหลวงนี้ จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งนับจากนี้ไปก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว...

วันนี้เลยขอแนะนำข้อมูลทุนการศึกษาที่ผ่านมาในปี 2561 สำหรับท่านที่สนใจ จะได้ศึกษาไว้ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้านสำหรับขอทุนในปี 2562

ทั้งนี้ ที่มาของทุนโครงการนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งไว้ว่า มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

การติดต่อ...สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com/scholarships ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี 

ข้อมูลทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2561 (ปิดรับสมัครไปแล้ว) ...เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ผู้ที่มีสิทธิขอทุนคือพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน 

คุณสมบัติผู้สมัคร...กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)   
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
    กระทำโดยประมาท 
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร 
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6 
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้


...............................................

ที่มาของข้อมูล/ภาพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ธ.ค. 61 10:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,078 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,078 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement