สมัครออนไลน์เท่านั้น!19ทุนเพชรสุนันทาเปิดรับTCASรอบที่2

ลบ แก้ไข

สมัครออนไลน์เท่านั้น!19ทุนเพชรสุนันทาเปิดรับTCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 

ทุนเพชรสุนันทาเปิดโผรับส

4 กุมภาพันธ์จนถึง 23 มีนาคม 2562 จะเริ่มเปิดระบบกันแล้ว "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" เตรียมรับสมัครทุน "เพชรสุนันทา 2562"  

ปีนี้มอบให้ 19 ทุนเรียนปริญญาตรี พร้อมมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก หวังส่งเสริมให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก วางเป้าหมายให้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป

โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี
-คณะครุศาสตร์ 3 ทุน
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ทุน
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ทุน
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ทุน
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ทุน
-คณะวิทยาการจัดการ 2 ทุน 
-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 5 ทุน
-และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 ทุน 

 

เตรียมให้พร้อม!คว้าทุนเพ
 

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวกับทีมข่าว Eduzones ไว้ว่าในขณะนี้มหาวิทยาลัยยังคงเร่งสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยในการรัลระบบTCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ยกระดับทุนเพชรสุนันทาที่คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้นเช่นเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงตั้งเป้าหมายที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่น  เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และจะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเป้าหมายสุดท้ายจะกันอัตราไว้ให้คนเหล่านี้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนเพชรสุนันทาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยอย่างดีเพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดยจะมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ 
 
http://admission.ssru.ac.th/ 

 Download ประกาศรอบทุนเพชรสุนันทา 
 รูปแบบไฟล์ .PDF ได้ที่ 
 
http://admission.ssru.ac.th/downloads/applystudent/620.pdf… 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://admission.ssru.ac.th/index.php?m=news&task=view&id=7 
 
www.ssru.ac.th 


 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 021601380 
 หรือที่ 021601024 , 021601025 , 021601260 
 021601261 , 021601026 , 021601027 
 021601017 และ 021601404 
.........................................

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ประกาศรับสมัครนักศึกษา #รอบที่2 #รอบทุนเพชรสุนันทา #TCAS2562 #TCAS62#TCASรอบ2 #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #80ปีสวนสุนันทา #PRSSRU#PRACAD #ACADSSRU #SSRU #ฝ่ายรับเข้าศึกษา #กองบริการการศึกษา#สวนสุนันทา #www.ssru.ac.th

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ม.ค. 62 20:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 925 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 925 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง