แนะเส้นทางไปสอบสัมภาษณ์TCASรอบ1โลจิสติกส์สวนสุนันทา

ลบ แก้ไข
แนะเส้นทางไปสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา
แนะเส้นทางไปสอบสัมภาษณ์T

หาไม่ยาก เดินทางสะดวกสบายได้หลายช่องทาง สำหรับนักเรียนที่เดินทางสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

สถานที่ อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

กรณีขับรถมา...สามารถ เข้าgoogle map search มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ปักหมุดแล้วเดินทางตาม GPS ได้เลย

กรณีเดินทางอื่น ๆ ...ศึกษาได้จากแผนที่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 034-964-917 ,087-662-5744

#โลจิสติกส์สวนสุนันทา