ครูสวนสุนันทาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ลบ แก้ไข
ครูสวนสุนันทาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ครูสวนสุนันทาจัดโครงการย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อ.ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อ.สิริอร จุลทรัพย์ อ.ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก อ.สุมนา เขียนนิล และ อ.ฤทัยวรรณ ปานชา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 17 มกราคม 2562 โดยภายในงานมีการเชิญนักวิชาการด้านภาษาไทย นักการศึกษา ผู้บริหารและครูมาร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาผู้มีความบกพร่องด้านการอ่านออกเสียงและการเขียน และร่วมกันระดมความคิดพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อนำไปทดลองใช้ยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 โรงเรียน ได้แก่ วัดบ่อตะกั่ว พ่วงประชานุกูล โรงเรียน วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าวิทยา) โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) โรงเรียนศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สะท้อนผลการนำชุดแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนไปใช้ร่วมกับครูผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านการอ่านและเขียนต่อไป

ครูสวนสุนันทาจัดโครงการย


ครูสวนสุนันทาจัดโครงการย


ครูสวนสุนันทาจัดโครงการย


ครูสวนสุนันทาจัดโครงการย 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ม.ค. 62 12:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 218 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 218 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง