มีจริงสอนจริงเรียนจริงวิชาเฟซบุ๊กศึกษาที่แรกที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี

ลบ แก้ไข
มีจริง สอนจริง เรียนจริง วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies)
       
ที่แรกที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรายวิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies)  ที่ซึ่งถือเป็นวิชาเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภูมิใจในการนำเสนอปีการศึกษานี้ ทั้งนี้เฟซบุ๊กถือเป็นแพลตฟอร์มสื่อเครือข่ายสังคมที่เกือบทุกคน ทุกองค์กรต้องใช้ให้เป็นและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สอดคล้องต่อจุดยืนของแบรนด์ที่วางเอาไว้ รายวิชานี้สอนโดยอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 


ในเทอมล่าสุด รายวิชานี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักศึกษามาเรียนเทคนิค กลวิธี โดยนอกจากได้ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กแล้ว ยังเน้นด้านความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องใช้ดิจิทัลทั้งในแง่องค์กรและแง่บุคคลธรรมดา โดยการรู้เท่าทันสื่อ การใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหมาะสมนั้น เป็นทักษะชีวิตที่ต้องมีการควบคุมดูแลให้ดีด้วยตนเอง
 
วิชาเฟซบุ๊กศึกษา นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการบริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจริง
 


เนื้อหาในการสอนแบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ ดังนี้
 
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก  
- ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก  
- หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก  
- การให้บริการของเฟซบุ๊ก  
 
ความสำคัญของเฟซบุ๊ก  
- เฟซบุ๊ก  คืออะไร
- การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก  
- เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก    
- กรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้  
 
คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก  
- Facebook Profile (ส่วนตัว)
- Facebook Page (ธุรกิจ)
- Facebook Group (กลุ่ม)
- Facebook Live (ถ่ายทอดสด)
- Facebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)
 
แนวคิดและการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด
- ตั้งชื่อ Facebook Page
- สร้าง Cover, Profile Picture
- ตั้งชื่อย่อ URL Page
- กระบวนการดึงคนมา Like Page
- ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight
- ปรับแต่ง อัพเดทข้อมูลพื้นฐาน Page
 
การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก
- กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page
- เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ
- เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร
- การวางแผนการโพสต์เนื้อหา
 
การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing)
- พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก  
- โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก  
- วัตถุประสงค์ในการโฆษณา
- การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก
 การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting
- ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type)
- วิธีการส้รางกลุ่มเป้าหมาย
- การทำ Retargeting
- เทคนิคการสร้าง Custom Audience
- การสร้าง Lookalike Audience
 
รวมถึงการสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อมีรายได้จริงในอนาคต ตามสโลแกนที่ว่า "ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ" ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีความสำเร็จได้ มีธุรกิจได้ โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ สามารถสร้างอนาคตกันตั้งแต่ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนรายวิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies)  สามารถเรียนได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดใน 4 สาขาใหญ่ ดังนี้
- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC)
- สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC)
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (DigiM)
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD)

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
http://commarts.dpu.ac.th/
Facebook :
https://www.facebook.com/CommArtsDPU
Line@ : nitadedpu 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ม.ค. 62 20:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 397 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 397 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง