ให้ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแก่ครูระดับมัธยม

ลบ แก้ไข


ให้ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแก่ครูระดับมัธยม 
 ให้ทุนพัฒนาความสามารถทา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู ผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้านการสื่อสาร ตลอดจน การเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ตามมาตรฐานเจ้าของภาษา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น  เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ จึงจัดการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น ในเทอมต้น ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. (โครงการต่อเนื่อง 4 สัปดาห์) ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้  ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. และอาชีวศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่  jldseminar@jfbkk.or.thหรือ แฟกซ์หมายเลข 0-2261-7505 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้)

 

ปิดรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่  21 กุมภาพันธ์  2562 นี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. จดหมายประชาสัมพันธ์ (pdf)

2. รายละเอียดและคุณสมบัติ

3. ใบสมัครเข้าอบรม

4. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
...............................

ที่มาwww.jfbkk.or.th
ภาพประกอบ http://kidskunst.info

 



loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ม.ค. 62 21:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,007 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,007 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง