ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไปเรียนป.โทต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไปเรียนป.โทต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. ประเภททุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานโดยตรง โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน เช่น ด้าน Data Analytics/Fin Tech / Behavioral Finance เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับ Top 100 ในต่างประเทศ จากการจัดอันดับ ของ QS World University Rankings 2019 (จำนวน 3 ทุน รวมกับทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน) ตาม link นี้ https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2019 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่่ำกว่า 3.0
2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น

ขั้นตอนการสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// www.sec.or.th ในหัวข้อ “ทุนการศึกษา”
- เปิดรับสมัครระหว่างวันนี้ 31 มกราคม 2562

.................
ที่มาและศึกษาเพิ่มเติมที่ /www.ocsc.go.th
ภาพประกอบ http://news.mit.edu/2017/institute-announces-new-open-access-policy-all-mit-authors-0406
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ม.ค. 62 21:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 593 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 593 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement