ต้นแบบ!TCASรอบ2เปิดรับเรียนการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

ลบ แก้ไข
ต้นแบบ!TCASรอบ2เปิดรับเรียนการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
ต้นแบบ!TCASรอบ2เปิดรับเร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำหลักสูตรโฉมใหม่  เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนในสถานประกอบการจริง หลักสูตรแรกของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่... Work Integrated Learning: WIL  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

จุดเด่น...คือการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ในภาคธุรกิจ ตอบโจทย์จบแล้วทำงานได้จริงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

จับมือภาคเอกชน...ผลิตบุคลากรมืออาชีพ ศักยภาพสูง

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่
- หลักสูตรผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ ที่ศักยภาพสูง
- เรียนจบปริญญาตรีภายใน 3 ปี 1 ภาคเรียน
- เรียนในมหาวิทยาลัย 50% 
- เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง 50 %
- ลดความเสี่ยงการตกงานหลังจบการศึกษา
- ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในธุรกิจที่กำลังเติบโต
- เน้นการเรียนด้วย microsoft Excel ขั้นสูง
- เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติงานในสถานประกอบการจริง

สมัครได้แล้ววันนี้... ผ่านระบบ TCAS 62 รอบ 2
ดูรายละเอียดที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์ https://cls.ssru.ac.th/

...........................

#วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ 
เพื่อการผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพ
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 62 21:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 266 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 266 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง