​25ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
​25ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ


ธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 
เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร, จีน, ฮ่องกง และสิงคโปร์

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 
เพื่อศึกษาต่อที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเหตุ:
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ยกเว้น ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสาขา Cyber Security and Information Assurance มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกด้วย
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
-อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
-เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
-ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT (Internet Based Test: iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 
กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
*หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดมาที่อีเมล mdsp@bangkokbank.com หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหารสายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ที่ www.bangkokbank.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 62 22:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 774 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 774 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement