จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชนจากWebometrics Ranking

ลบ แก้ไข
จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย
มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชน

จากอันดับ Webometrics Ranking 2019


จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ด้าน "สวนสุนันทา" ขึ้นแท่นยาวผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสมัยที่ 9 สำเร็จ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "มทร.ธัญบุรี" ครองอันดับ 1ไว้ได้อีกสมัย ส่วน "ม.กรุงเทพ" คว้าอันดับ 1 ม.เอกชน

 Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างเป็นทางการแล้ว 
Universities: January 2019 Edition 2019.1.0 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 490 ของโลก ส่วนอันดับ 2 , มหิดล อันดับ 591  ของโลก และอันดับ 3 ของประเทศเป็นของ ม.เชียงใหม่  ซึ่งติดอันดับ 691 ของโลก

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย
1.จุฬาฯ อันดับที่ 4 ของ South East Asia อันดับที่ 82 ของเอเชีย อันดับ 490 ของโลก 2.ม.มหิดล อันดับ 591 ของโลก 3.ม.เชียงใหม่  อันดับ 691 ของโลก
4. ม.เกษตรศาสตร์ อันดับ 788 ของโลก 5.ม.ขอนแก่น อันดับ793 ของโลก
6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี   อันดับ1054  ของโลก 7.ม.สงขลานครินทร์  อันดับ1083 ของโลก
8.ม.ธรรมศาสตร์ อันดับ 1142 ของโลก 9.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อันดับ 1160 ของโลก 10.ม.นเรศวร  อันดับ 1169 ของโลก

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 สมัย
"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 9 ขยับจากอันดับที่ 25 มาอยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศ อันดับที่ 85 ของ 
South East Asia อันดับที่ 1042 ของเอเชียและที่ 2986 ของโลก

อันดับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 26 ของประเทศและอันดับ 3354 ของโลก ตกลงมาจากครั้งที่แล้วซึ่งอยู่อันดับที่ 23 ของประเทศ อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 36 ของประเทศ และอันดับ 4709 ของโลก ส่วนที่ 4 และ 5 เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 38 และ 39 ตามลำดับ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 40 ของประเทศ อันดับ 7