โครงการพัฒนากีฬาชาติ..กับโอกาสทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬารั้วจามจุรี

ลบ แก้ไข

 
“โครงการพัฒนากีฬาชาติ”
กับโอกาสทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬารั้วจามจุรี

 

โครงการพัฒนากีฬาชาติ..กั


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 นี้  เป็นบทพิสูจน์ความสามารถทางด้านกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติอีกครั้งว่านิสิตจุฬาฯ เก่งทั้งบู๊และบุ๋นแค่ไหน ในปีนี้จุฬาฯ ได้ส่งนักกีฬากว่า 600  คนเข้าร่วมชิงชัยใน 33 ชนิดกีฬา  

“สิ่งสำคัญกว่าการเป็นเจ้าเหรียญทองคือนักกีฬาต้องได้แสดงศักยภาพทางกีฬาอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมานักกีฬาทุกคน  มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โครงการฯได้ให้ให้การสนับสนุนนักกีฬาให้เข้าพักที่หอพักนิสิตเพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อม และอยู่ใกล้ๆ สนามซ้อม ส่วนเรื่องสวัสดิการเรามีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือเต็มที่” อ.ดร.วรรณพร ทองตะโก หัวหน้าโครงการพัฒนากีฬาชาติ กล่าว

ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิต “โครงการพัฒนากีฬาชาติ” เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ในระดับปริญญาตรี  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้เข้ามาศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมที่จะเป็นตัวแทนจุฬาฯ และประเทศไทยไปแข่งขันกีฬานานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นิสิตคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโครงการพัฒนากีฬาชาติหันมาสนใจและเล่นกีฬากันมากขึ้น เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง


โครงการพัฒนากีฬาชาติ..กั

ผศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงการรับนิสิตในโครงการนี้ว่า “มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ในขณะเดียวกันสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการคือ พัฒนาให้เขาก้าวไปมีความสามารถทางกีฬาที่สูงขึ้น”

ในปัจจุบัน ระบบ TCAS ทำให้สามารถรับนิสิตในโครงการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยมีการรับนิสิตในโครงการฯ 2 รอบ คือ รอบ 1  รอบ Portfolio ซึ่งเป็นรอบที่ให้นิสิตยื่นผลงานความสามารถด้านกีฬาตามคณะที่สนใจโดยไม่ต้องมีการสอบ  และการรับรอบที่ 2  เป็นการรับแบบโควตา ซึ่งพิจารณาทั้งความสามารถทางด้านกีฬาและวิชาการ

คณะที่เปิดรับนิสิตในโครงการพัฒนากีฬาชาติมีทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ชนิดกีฬาที่เปิดรับมีหลากหลาย เช่น เทนนิส ว่ายน้ำ ดาบสากล ฮอกกี้ บาสเกตบอล ฯลฯ
ความสำเร็จที่ผ่านมาของนิสิตในโครงการพัฒนากีฬาชาติประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ในด้านการศึกษา นิสิตหลายคนมีผลการเรียนดีเยี่ยม จบการศึกษาเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม รวมทั้งศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งมีทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักกีฬาด้วย

น้องๆที่เป็นนักกีฬาต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ทำให้โอกาสที่จะได้ทบทวนบทเรียนอาจจะน้อยลง ดังนั้น   อ.ดร.วรรณพร ทองตะโก กล่าวถึงระบบให้ความช่วยเหลือนิสิตนักกีฬาที่ขาดเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวิชาเรียนที่เปิดให้นิสิตเข้ามาเรียน หรือการติดตามการเรียนว่ายังขาดอะไร ต้องเสริมในส่วนไหนก่อนสอบ บางครั้งก็มีการจัดติวตัวต่อตัวให้นิสิต  

“นิสิตในโครงการพัฒนากีฬาชาติอาจจะประสบปัญหาเรื่องการเรียนบ้าง เช่น อาจติดบางวิชา แต่เราก็พยายามหาคนติว เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามที่หวังไว้”

นิสิตจุฬาฯจากโครงการพัฒนากีฬาชาติที่เคยสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาคมจุฬาฯ ในฐานนะนักกีฬาทีมชาติ มีมากมาย อาทิ
ชนาธิป ซ้อนขำ นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ. 2555
รดมยศ มาตเจือ นักว่ายน้ำเหรียญทองกีฬาซีเกมส์หลายสมัย 
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมส์ 
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ  ซึ่งคว้าเหรียญทองเทควันโดในกีฬาเอเชียนเกมส์ พ.ศ. 2561 เป็นต้น
 ต้นป่าน โพธิ์แก้ว นิสิตปี 2 คณะนิติศาสตร์ นักกีฬาฟันดาบสากล
               
“โครงการพัฒนากีฬาชาติเป็นโอกาสให้นักกีฬาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างจุฬาฯ และเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา การแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการแข่งกีฬา จะตั้งใจเรียนในเวลาเรียน  ถ้าไม่เข้าใจก็จะปรึกษาอาจารย์  หลังจากนั้นก็จะฝึกซ้อมกีฬา เพื่อนๆ และอาจารย์มีส่วนสำคัญที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและกีฬาในเวลาเดียวกัน”
               
พรสุรีย์ เติมสมบัติบวร นิสิตปี 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกีฬาฮอกกี้
               
“โครงการนี้ช่วยสนับสนุนนักกีฬาให้ใช้ความสามารถทางด้านกีฬาในการเข้ามาเรียนในจุฬาฯโดยไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่น กีฬาสร้างโอกาสให้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลงเล่นกีฬาฮอกกี้ในนามนักกีฬาจุฬาฯ จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด  อนาคตเมื่อเรียนจบ อยากใช้วิชาความรู้ที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทำงานในโรงพยาบาล”
               
อนัสวีร์ แกล้วณรงค์ นักกีฬาบาสเกตบอล บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 2  ปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
               
“โครงการนี้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา สิ่งที่ผมวาดฝันในการเป็นนักกีฬา คือการเป็นนักบาสทีมชาติไทย ซึ่งผมทำสำเร็จแล้ว ส่วนเป้าหมายที่สูงไปกว่านั้น ผมอยากจะเป็นไอดอลของเด็กๆ รุ่นใหม่ที่สนใจในการเล่นบาสเกตบอล  ผมอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนในการเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติ”
 
 ...................

เรื่อง : ณัฐชนิดา กองขุนชาญ
ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร, สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร
ภาพ : http://www.cmadong.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ม.ค. 62 11:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 362 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 362 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง