​รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให้ทุนเรียนดีศึกษาต่อปริญญาโท-เอก

ลบ แก้ไข
​รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให้ทุนเรียนดีศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
​รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก เพื่อให้ผู้รับทุนได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเกาหลี รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายประจำวัน

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้ตามไฟล์แนบ
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนมาตามที่อยู่ด้านล่างโดยเอกสารต้องถึงภายในวันศุกร์ที่ 8มีนาคม 2019 เท่านั้น!
 
[ ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ]
Embassy of the Republic of Korea
Korean Education Center(KEC)
23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand
TEL : +66-2-116-6852
ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนมาตามที่อยู่ด้านล่างโดยเอกสารต้องถึงภายในวันศุกร์ที่ 8มีนาคม 2019 เท่านั้น!
 
◈กำหนดการรับสมัคร
ยื่นเอกสาร 8 กุมภาพันธ์ 2019(วันศุกร์) ~ 8มีนาคม 2019(วันศุกร์)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเอกสาร18มีนาคม 2019(วันจันทร์)
สอบสัมภาษณ์21~ 26 มีนาคม 2019(ประกาศวันที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งภายหลัง)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์27มีนาคม 2019(วันพุธ)
การประกาศเฟสบุคศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยhttps://www.facebook.com/kecbkk/
เว็บไซต์สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยoverseas.mofa.go.kr/th-ko/index.do
 
◈การสมัคร (รายละเอียดการสมัคร)
• ภาษาอังกฤษ: