มทร.ธัญบุรีเพิ่มมูลค่าฟางข้าวสู่ศิลปะประดิษฐ์ลดมลพิษทางอากาศ

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรี เพิ่มมูลค่า ‘ฟางข้าว’ 
สู่ศิลปะประดิษฐ์ ลดมลพิษทางอากาศ

มทร.ธัญบุรีเพิ่มมูลค่าฟา

 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นจนเกิดปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้เพื่อทำลายฟางข้าว ตอซังและซากพืชทางการเกษตรในไร่นา มทร.ธัญบุรี ได้แนะนำวิธีการเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แทนการเผาทำลาย ด้วยการแปรรูปสู่ศิลปะงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

 ผศ.วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นประโยชน์และคุณสมบัติของฟางข้าวที่มีความน่าสนใจ เนื้อผิวของฟางข้าวสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบผสมผสานกับวัสดุอื่นและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาทำเป็นกระดาษจากฟางข้าว อีกทั้งการให้สีที่โดดเด่น สร้างความกลมกลืนและบรรยากาศที่ดีในเรื่องของความเป็นธรรมชาติ

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เลือกฟางข้าวมาเพิ่มมูลค่า จนเกิดผลงานเป็นรูปธรรม ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ประกอบกับปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ฟางข้าว จึงต้องการเสนอแนะแนวทาง และเน้นย้ำการแปรรูปฟางข้าวสู่ศิลปะงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ แทนวิธีการเผาทำลายแบบดั้งเดิม ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 ตัวอย่างผลงานจากฟางข้าว โดยนำมาทำเป็นกระดาษและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานอุปสมบท ดอกไม้คลุมไตร บายศรี พุ่มคู่สวด การประดิษฐ์เป็นพานสำหรับไหว้ผู้ใหญ่ การประดิษฐ์เป็นดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งงานมงคล งานตกแต่ง หรือแม้แต่งานอวมงคลที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต


มทร.ธัญบุรีเพิ่มมูลค่าฟา

 “ข้อดีของการนำมาทำเป็นกระดาษของฟางข้าว คือ มีต้นทุนต่ำมาก หาได้ง่ายตามไร่นา มีสีสันที่เป็นธรรมชาติ มีความคงทนแข็งแรงเนื่องจากมีลักษณะเป็นเส้นใย สร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการทำลายด้วยการเผาลงได้ และที่สำคัญสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ได้อย่างสวยงาม ต่อยอดสร้างอาชีพเสริมที่เกิดรายได้ ดังเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี” ผศ.วินัย อธิบาย

 ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้งทางตรงและโดยอ้อม การเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แทนการเผาทำลายด้วยการแปรรูปสู่ศิลปะงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าแก่ฟางข้าว ที่ช่วยเสนอแนะแนวทางและหาทางออกที่เป็นประโยชน์มากกว่าการเผาทำลาย 

 ผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรรูปฟางข้าวเป็นกระดาษ สู่ผลงานศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หรือสอบถาม โทร. 02 549 3161.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 62 21:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 160 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 160 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง