ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

ลบ แก้ไข
ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกก

วันที่  12 มีนาคม  2562  คณะครุศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี   

อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระยะเวลา 4 ปี ในปีการศึกษา 2562 – 2565  เพื่อผนึกกำลังและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูวิชาชีพ และงานบริการวิชาการต่างๆ แก่โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกว่าหนึ่งร้อยแห่ง   ซึ่งโรงเรียนร่วมในเครือข่ายดังกล่าวมีทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร”

อาจารย์ ดร.อัญชนา กล่าวต่ออีกว่า “นักศึกษาฝึกสอนครุศาสตร์สวนสุนันทา ได้รับชื่อเสียงและการยอมรับจากโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้ในด้านความมีจิตอาสาช่วยงานของโรงเรียน รวมไปถึงมีความถนัดและความสามารถในการในศาสตร์ของหลักสูตรที่วัดได้จากผลงานประกวดแข่งขันของนักเรียน เหล่านี้มาจากสิ่งที่รุ่นพี่ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างที่ดี จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนต้องนักศึกษาฝึกสอนจากสวนสุนันทา นับเป็นการแสดงศักยภาพของครูวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย”

ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกก


ครุศาสตร์สวนสุนันทาผนึกก

...............................
อำไพร เพ็ชรว่าว : รายงาน / ถ่ายภาพ
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 62 11:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 239 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 239 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement