2,500ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเรียนฟรีถึงอนุปริญญา

ลบ แก้ไข
2,500ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเรียนฟรีถึงอนุปริญญา
2,500ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

เปิดให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนต่อสายอาชีพ รับทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. / อนุปริญญา) และ 2 ปี (ปวส. / อนุปริญญา)

โครงการนี้กสศ. เปิดประตูสู่โอกาส “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีศักยภาพเรียนต่อสายอาชีพตามประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างนวัตกรสายอาชีพ
- เรียนในสาขาที่ชอบและใช่
- ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ มีทุนที่สนับสนุนจำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ทุน 5 ปี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 3 หรือเทียบเท่า / ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./ อนุปริญญา โดยผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น)เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 3 ปีแรกและ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 2 ปีหลัง
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

ทุน 2 ปี สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า / ปวช. 3 ได้เรียนต่อ ปวส. / อนุปริญญา จะได้รับทุน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น)เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

ทุนทั้งสองประเภทตลอดระยะเวลาของการเป็น นักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่และทักษะอนาคต กิจกรรมรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน นักศึกษาทุนโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการเรียนรู้กับสถานประกอบการชั้นนำและปฏิบัติการจริงและกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

ทุนนี้เมื่อผู้รับทุนเรียนจบการศึกษาตามโครงการแล้ว ไม่มีข้อผูกพันที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไป วีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ คลิก เพื่อชมวีดิทัศน์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2562 นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eef.or.th
....................
ภาพประกอบ http://segi.lescigales.org
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 62 12:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 760 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 760 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement