เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,283 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,652,668 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 636 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนPer-degree ให้ม.ปลายเรียนมหา’ลัยล่วงหน้า

ลบ แก้ไข

 

รามคำแหงเปิดหลักสูตร Per-degree ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยได้ล่วงหน้า พอจบม.6 สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 1-2 ปีเท่านั้น อธิการบดีรามคำแหงย้ำเชื่อในระบบ Per-degree จะสร้างโอกาสที่ดีแก่ประชาชน ทำให้เรียนจบมหาวิทยาลัยและมีงานทำก่อน อีกทั้งยังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติด้วย

]

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาระบบ Pre-degree ของ ม.ร. ว่า เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.ปลาย ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป ทำให้ผู้ศึกษาระบบ Per-degree สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติแทนที่จะเรียน 4 ปี ก็อาจจะใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเพียง 1-2 ปีก็จบได้ เพราะสามารถนำหน่วยกิจที่สะสมไว้ในขณะเรียนชั้น ม.ปลายมาเทียบโอนได้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาหลังจบ ม.ปลายแล้ว

“รามคำแหงเปิด Per-degree ขึ้นมาเพื่อต้องการสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพได้มีโอกาสทางด้านการศึกษา โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่เมื่อเขามีความสนใจใฝ่เรียน ก็มีโอกาสได้เรียนจากระบบ Per-degree ของรามคำแหง ซึ่งการเรียนในระบบนี้นอกจากจะมีโอกาสสำเร็จการศึกษาก่อนยังมีโอกาสเข้าสู่วิชาชีพก่อนผู้อื่นที่เรียนตามเกณฑ์ปกติด้วย ทำให้ผู้ที่เรียน Per-degree มีโอกาสที่ดีในชีวิตที่เรียนจบและมีงานทำก่อนหรือสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เร็วกว่าผู้อื่น”

อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวยืนยันว่า ระบบ Per-degree ของรามคำแหงช่วยให้นักเรียนจบมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น โดยมีตัวอย่างของนักเรียน Per-degree หลายราย ที่สามารถสะสมหน่วยกิจได้เป็นจำนวนมาก เมื่อจบชั้น ม.ปลาย และมาสมัครเป็นนักศึกษาก็เรียนอีกเพียง 1 ภาคการศึกษาหรืออีก 1-2 ปีเท่านั้น ก็สำเร็จปริญญาตรีในขณะที่มีอายุเพียง 18-19 ปี และเป็นการเรียนจบอย่างมีคุณภาพด้วย เพราะบางรายก็เรียนต่อเนติฯ และสอบเนติฯ ได้ ขณะที่มีอายุเพียง 20-21 ปี บางรายก็สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ

“ความสำเร็จของการศึกษา Per-degree ที่มีตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดเช่นนี้ ทำให้มีเยาวชนสนใจเรียน Per-degree ที่รามคำแหงเป็นจำนวนมาก และนับจะมากขึ้นทุกปี ผมเองก็ดีใจแทนผู้ปกครองของนักเรียน Per-degree ที่ลูกหลานของเขาอายุ 18-19 ปี ก็จบมหาวิทยาลัยแล้ว จบเนติฯ หรือกำลังเรียนต่อในระดับปริญญาโทนับเป็นรางวัลตอบแทนเยาวชนที่ใฝ่ใจในการศึกษาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของตนเอง”

อธิการบดี ม.ร. กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะมาเรียน Per-degree ที่รามคำแหงว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนที่โรงเรียนมาศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีล่วงหน้า และเชื่อมั่นว่าไม่เกินความสามารถของผู้ตั้งใจใฝ่ศึกษา รวมทั้งขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเรียน Per-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

อดีตอธิการบดีชี้สร้างคน-สร้างโอกาส

            รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. และผู้ริเริ่มเปิดระบบ Pre-degree ที่ให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่า แนวคิดที่เปิดระบบนี้ให้นักเรียนนั้น เพราะต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะเที่ยวเตร่เฮฮาประสาวัยรุ่น ก็ได้ใช้เวลาว่างมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะความรู้หลายอย่างก็ต่อยอดจากวิชาที่เรียนอยู่แล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            “ระบบ Pre-degree ได้เป็นค่านิยมใหม่ที่น่ายินดีว่า นักเรียนนิยมมาเรียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนต่างจังหวัดที่มาเรียนระบบนี้ ต่างบอกว่า นอกจากได้สะสมหน่วยกิจร่วงหน้าแล้ว ยังช่วยให้เรียนหนังสือในชั้นเรียนตามปกติดียิ่งขึ้นด้วย เพราะนักศึกษา Pre-degree ส่วนใหญ่เมื่อ จบ ม.ปลาย แล้วก็มาเรียนต่อรามฯต่อ ใช้เวลาเพียงอีก 1-2 ปี ก็จบปริญญาตรี ขณะที่เพื่อนๆ เพิ่งเรียนมหาวิทยาลัย พวกเขาก็เรียนจบแล้ว แถมบางคนเรียนต่อปริญญาโทต่อทันที หรือบางคนก็ได้งานทำทันทีเช่นกัน

เชื่อความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี

รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) เปิดเผยว่า การเปิดโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี โดยเปิดการเรียนแบบรายกระบวยวิชา เพื่อเตรียมศึกษาปริญญาตรี หรือ Pre-degree คือการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีก่อนกำหนดเวลา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.ต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย เรียนควบคู่กันไปกับที่รามคำแหงสะสมหน่วยกิจไว้ก่อน พอเรียนจบชั้น ม.ปลาย สามารถสมัครใหม่เพื่อใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจที่สะสมไว้ทั้งหมดแล้วมาเรียนต่อปริญญาตรีให้ครบตามหน่วยกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้เรียนจบระดับปริญญาตรีเร็วขึ้นและประหยัดเวลา เพราะนักศึกษาบางคนสามารถสะสมหน่วยกิจไว้ได้จำนวนกว่า 100 หน่วยกิจ เมื่อเข่ามาเรียนต่ออีกไม่นานก็สามารถสำเร็จการศึกษา

“ความนิยมของระบบ Pre-degree มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากเมื่อปี 2537 มีนักศึกษาเพียง 349 คน ถึงปี 2550 มีจำนวนถึง 10,843 คน และปี2551 มีจำนวน 11,094 คน จากสถิติมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดี ม.ร. ยังให้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ระบบ Pre-degree อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยที่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนคนไทยและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่รู้ว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียน และมีความสนใจเรียนในระดับที่สูงสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนต้องการ”

ผอ.สวป. กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของระบบ Pre-degree คือเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดเวลาหรือบังคับให้เข้าเรียน แต่ต้องลงทะเบียนและมาสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเรียนจบปริญญาตรีให้เร็วขึ้น หลายคนที่ต้องทำงานไปด้วยจะได้มีเวลาทำประโยชน์ในชีวิตมากขึ้น เพราะถ้านักศึกษาสอบผ่านและสะสมหน่วยกิจไว้ได้จำนวนมากแล้ว เมื่อมาเรียนปริญญาตรีอีกเพียง 1ปีก็สามารถเรียนจบได้ทันที จบได้ก่อนเพื่อนที่เรียนตามปกติ ที่สำคัญเรียนที่รามคำแหงค่าหน่วยกิตถูก และเลือกเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายเส้นทาง ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้นักศึกษาได้มีเวลาที่จะไปทำสิ่งอื่นๆ ในชีวิตให้ตนเองได้อีกมาก

“รามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนและไม่จำกัดว่าเป็นใคร ขอเพียงมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดให้ทุกคนได้เรียนหนังสือ ถ้าคิดอยากจะเรียนก็เข้ามาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเรียนระบบ Pre-degree หรือเรียนภาคปกติ เพราะสถาบันนี้มีการเรียนแบบสหวิทยาการ(disciplinary) ทุกวิชาที่เปิดสอนเรียนเป็นหลักสูตรเดียวกัน อาจารย์ท่านเดียวกัน และมีมาตรฐานที่เหมือนกัน ขอให้เชื่อมั่นในการเรียนการสอนทุกระบบที่ให้โอกาสทางการศึกษาของรามคำแหง โดยเฉพาะระบบ Pre-degree

 

นายธงทอง นิพัทธรุจิ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจากระบบ Pre-degree อายุ 19 ปี และเนติบัณฑิตไทย ด้วยอายุเพียง 20ปี กล่าวว่า สิ่งดีๆและโอกาสที่ได้รับจากการเรียนระบบ Pre-degree พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นระบบที่คุณภาพ เป็นทางเลือกที่ดีและสามารถสร้างผมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ดังคำที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” เป็นคำที่ไม่มีวันตายและเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่า รามคำแหงเป็นเวทีที่สามารถเข้ามาพิสูจน์ตนเอง และบัณฑิตที่จบจากรามคำแหงล้วนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ 

นางสาววนิดา ริพา บัณฑิตคณะมนุษย์ศาสตร์ เกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาภาษาจีน

“อาจารย์สอนภาษาจีนทุกท่านล้วนใจดี และยินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์ทุกคน ขอรับรองว่าหลักสูตรจีนศึกษาและภูมิความรู้ของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าสถาบันอื่นและคนที่จบจากรามคำแหงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ดีกว่าคนที่จบจากสถาบันอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแหงสอนให้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง โดยระบบการเรียนที่มีลักษณะไม่บังคับเรียนแต่ตัวเราเองที่ต้องบังคับตัวเองให้ได้ อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นความสำเร็จไม่ไกลเกินฝันค่ะ”

ยุพเรศ วิชายะ นักเรียน Pre-degree อายุ 19 ปี คณะรัฐศาสตร์สะสมได้ 106 หน่วยกิต

“รามคำแหงเปิดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลายได้เรียนมหาวิทยาลัยก่อนใครด้วยระบบ Pre-degree ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสที่จะจบการศึกษาระดุบปริญญาตรีได้เร็วกว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน สามารถจบปริญญาตรีได้ในขณะอายุยังน้อย และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับสูงต่อไปได้เร็วขึ้น ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบปริญญาตรีภายใน 1ปี และจะเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ที่รามคำแหงด้วยค่ะ”

 

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 เม.ย. 52 12:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 38,664 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 38,664 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐภัทร จันที
IP : 223.207.186.***
อยากเรียนนิติมากครับ สมัครวันไหน
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กชายอนุวัตร ศรีทานนท์
IP : 110.77.179.***
ถ้าเรียนครูจะนานใหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กชายอนุวัตร ศรีทานนท์
IP : 203.172.253.***
ถ้าจะเรียนแบบควบคู่ ม.ปลาย กับมหาวิทยาลัย ผมจะต้องซื่ใบสมัครที่ใหนหรอครับ
แล้วจะเริ่มเรียนเมื่อไหร่ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวดาริน
IP : 125.27.199.***

หนูอยากเรียนมากเลยค่ะ

คณะนิติศาสตร์

หนูโทรสอบถามรายละเอียดแล้ว

ซื้อใบสมัครที่สาขารามที่ตนเองอยู่

เช่นหนูอยู่กาญก็ซื้อที่รามกาญ

กาญจนบุรีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8พ.ค.-17พ.ค.

แต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่  023108612

หนูได้รายละเอียดมาไม่มากแต่ต้องไปสมัครก่อน

แล้วเค้าจะแนะแนวให้อีกทีค่ะ

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ

ที่ต่อความฝันของหนู ที่จะเรียนคณะนิติศาสตร์

ขอบคุณมากๆนะคะ...

ลบ แจ้งลบ
โดย ชนิกานต์
IP : 117.47.162.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชนิกานต์
IP : 118.173.180.***
ซื้อใบสมัครเรียนล่วงหน้าได้ที่ไหนค่ะ แล้วเริ่มเรียนเมื่อไหร่

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ