ส่ง10 ยอดครูไทยประลองกึ๋นเวทีโลก

ลบ แก้ไข

ไมโครซอฟท์ประกาศผลโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009”
ส่ง 10 ตัวแทนครูไทย ประลองผลงานไอซีทีเพื่อการศึกษาในระดับสากล
 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009” พร้อมมอบรางวัลให้กับครูที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ตัวแทนครูจากประเทศไทย 10 ท่านเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานเข้าประกวดในระดับนานาชาติ ในงาน “Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2009” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปลายเดือนพฤษภาคมนี้
 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสมัครผลงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009” คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดสรรผลงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อหาตัวแทนมาร่วมแข่งขันในระดับประเทศ  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูทั่วประเทศ โดยมีครูสนใจส่ง ผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ผลงาน ล่าสุด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศสำหรับครูตัวแทนประจำประเทศไทยในปี 2552 จำนวน 10 ท่าน โดยครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ จะได้เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของครูเพื่อประกวดในระดับนานาชาติที่งาน “Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2009” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤษภาคมศกนี้           
 
โครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards” เป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเป็นเวทีให้กับครูเพื่อส่งเสริมและยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผลจนเกิดคุณประโยชน์แก่แวดวงการศึกษาในระดับประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ทางไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับ UNESCO ในการจัดงาน  และมีคณะครูกว่า 80 ท่าน และผู้บริหารการศึกษากว่า 50 ท่าน จาก 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีระดับโลก ณ ประเทศบราซิลปลายปีนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ครูจากนานาประเทศได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับการเรียนรู้
 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนครู ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดรับแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนจากชุมชนครูด้วยกัน ตลอดจนผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป
 
รายนามครูที่ได้รับรางวัล “Innovative Teachers Leadership Award 2009”  
 
1. คุณครูปาริชาติ  เภสัชชา      โรงเรียนอุทัยวิทยาคม - จังหวัดอุทัยธานี
    ผลงาน การพัฒนานักเรียนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เม้าส์โดยใช้กระบวนการวิจัย
 
2. คุณครูลินลดา  กันทะพงค์     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่     
    ผลงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านลอยฟ้า เรื่องต้นข้าวชาวนาไทย
 
3. คุณครูพจนา  ธุระนนท์         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดมุกดาหาร
    ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน
 
4. คุณครูอำนาจ พรหมใจรักษ์    โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ - จังหวัดขอนแก่น
    ผลงาน บทเรียนออนไลน์ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
 
5. คุณครูจุฬาวรรณ์  บัวหลวง   โรงเรียนบ้านบน - จังหวัดปัตตานี
    ผลงาน Call Computer-Assisted Language Learning
 
6. คุณครูอมรรัตน์  ศิรินุพงศ์      โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ - จังหวัดสงขลา
    ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการพิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์
 
7. คุณครูรณชิต  นราพันธ์        โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก - จังหวัดกรุงเทพฯ
    ผลงาน โครงงานเอนิเมชั่นเพื่อน้อง เรื่องคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
 
8. คุณครูสุติมา  ผ่องพันธุ์งาม    โรงเรียนจิตรลดา (ระดับประถมศึกษา) - จังหวัดกรุงเทพฯ
    ผลงาน When Animals Talk
 
9. คุณครูจันทร์จิรา  พงษ์ชู       โรงเรียนปทุมวิไล - จังหวัดปทุมธานี
    ผลงาน เอกสารประกอบการเรียน "เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม "Microsoft Excel"
 
10. คุณครูสิริพรรณ  พ่วงสุขขี    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย - จังหวัดกรุงเทพฯ
     ผลงาน หุ่นยนต์ตัวน้อยของผม (My Little Robot)

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 เม.ย. 52 14:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,166 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,166 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement