ค้นเด็กไทย ไฮ-เทคโนโลยี

ลบ แก้ไข

เนคเทค จัดประชันไอเดียค้นหาเด็กไทย ไฮ-เทคโนโลยี ด้าน “ระบบสมองกลฝังตัว” “เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี”  หวังสร้างคนรุ่นใหม่ใน “ภาคอุตสาหกรรมการผลิต”  ตอบโจทย์ “ภาคธุรกิจ บริการ” ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และระบบโลจิสติกส์ คาดลดการสูญเสียรายได้จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ไฮ-เทคโนโลยี ปีละกว่า 100 ล้านบาท

 

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้กำหนด   ให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการที่จะนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงใน                        “ภาคอุตสาหกรรมการผลิต”   และสนองตอบต่อ “ภาคธุรกิจ บริการ”

 

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และเทคโนโลยีระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID: Radio Frequency Identification) มาใส่ในสินค้าของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในประเทศและตลาดโลกได้  พร้อมการตอบสนองต่อภาคธุรกิจ บริการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งในด้านช่วยลดต้นทุนรายจ่าย เพิ่มรายได้ และช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 

               “อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสมองกล           ฝังตัว  และเทคโนโลยี RFID  ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ    หากเราสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มั่นคง มีทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงในด้าน               ไฮ-เทคโนโลยี” นายวุฒิพงษ์ กล่าว

 

            โครงการ แข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (Embedded System and RFID Innovation Camp and Contest  2008)   ที่ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค/สวทช.) จะช่วยสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ด้าน ไฮ - เทคโนโลยี               ทั้งระบบสมองกลฝังตัว และRFID ในตลาดแรงงานไทย    และจะช่วยลดการสูญเสียรายได้จากการนำเข้า                     ไฮ-เทคโนโลยี ถึงปีละกว่า 100 ล้านบาท

 

ทางด้าน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.)  กล่าวว่า  โครงการ “แข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย”  จะกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดทักษะ ความรู้ด้านไฮ-เทคโนโลยี  ทั้งระบบสมองกลฝังตัว และRFID   รวมถึงการเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการดีไซน์   

 

โครงการฯ นี้อาจสร้างผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าสู่ตลาด และจุดประกายให้คน            รุ่นใหม่มองเห็นโอกาส ช่องทางการเติบโตของวิชาชีพในตลาดแรงงาน รวมถึงนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงาน       เป็นทีม ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนที่จะจบออกจากรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การทำงานในชีวิตจริงอย่างมั่นใจ      

 

คุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขัน ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดชั้นปี    1 ทีม สามารถมีสมาชิกได้ 3-6 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน  การแข่งขันกำหนดเป็น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ประเภทที่ 1   ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ

ประเภทที่ 2   ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร

ประเภทที่ 3   กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

               ขณะนี้โครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 20 ทีม      จาก 16 สถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ    โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท และทุนสนับสนุนการทำต้นแบบมูลค่าไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน 12 ทุน   (3 ประเภทๆ ละ  4 ทุน)  ทีมชนะเลิศ          จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้

ชนะเลิศประเภทที่ 1  เงินรางวัลมูลค่า 100,000  บาท

ชนะเลิศประเภทที่ 2  เงินรางวัลมูลค่า 100,000  บาท

ชนะเลิศประเภทที่ 3  เงินรางวัลมูลค่า 100,000  บาท

รางวัล Popular Vote  เงินรางวัลมูลค่า    50,000  บาท

 

            อนึ่ง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (ES: Embedded systems) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ ในอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เพื่อเพิ่มความฉลาด  ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น โดยใช้ software ที่ฝังไว้ภายใน ส่วนเทคโนโลยีระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID: Radio Frequency Identification) คือวิธีการระบุวัตถุสิ่งของแบบไร้สาย ไร้สัมผัส จากระยะไกล ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ   

 

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 มี.ค. 51 15:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 69 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 69 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง