เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,213 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,552,271 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 631 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมจพ. ตั้งวิทยาเขตระยอง

ลบ แก้ไข

.พระนครเหนือขยายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดระยองมุ่งเน้นการเรียนการสอนตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและ สักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจพ.เป็นโครงการความร่วมมือในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ห่างจากนิคมอุตสหากรรมมาบตาพุต 20 กิโลเมตร โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ให้โควตาพิเศษให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดระยอง และภูมิภาคตะวันออก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นพิเศษ

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยองขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระยองประสบผลสำเร็จ ทางจังหวัดระยอง ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขอให้เข้าร่วมจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสังคม ในรูปแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ให้กับสังคมและชุมชนต่างๆในบริเวณจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ประยุกต์ และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสังคมชุมชน โดยกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการร่วมมือกัน ดังนี้

1. ความร่วมมือจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา และความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก และประเทศชาติสืบไป

2. ความร่วมมือจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายใดๆ แก่ทั้งสองฝ่าย

3. ความร่วมมือต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

4. ความร่วมมือจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อกัน ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุข้อตกลง

5.ความร่วมมือต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายที่ทั้งสองฝ่ายถือปฎิบัติ

จากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจังหวัดระยอง ได้กำหนดขอบเขต และการดำเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือในการจัดหาที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งและที่ทำการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผน กรอบวงเงิน และรายละเอียดประกอบคำขอ เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอจากรัฐบาล เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อปลูกสร้าง ตลอดจนงานในส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา กำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งแผนงานการจัดหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การจัดทำแผนการศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัยให้กับผู้เรียน ทั้งนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พ. 2558 )

******************************

พบกับ "คู่มือ..สอบตรง up" เล่มเดียวที่รวมข้อมูลสอบตรงทุก

 

มหา'ลัยไว้ครบถ้วนตลอดปี 53-54 จองด่วนมีจำนวนจำกัดที่

 

http://magazine.eduzones.com

 

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ส.ค. 53 10:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,289 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,289 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์