7 มหา'ลัยจีน แจกทุน เรียนภาษา ฟรี

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนมีความยินดีและมอบความไว้วางใจในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับWLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมจีน

ประเภทของทุน

เป็นทุนแบบให้เปล่า เรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 7 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

1. University of International Business and Economicsปักกิ่งจำนวน 1 ทุน
2. Capital Normal Universityปักกิ่งจำนวน 1 ทุน
3. Beijing Union Universityปักกิ่งจำนวน 1 ทุน
4. Beijing University of Chemical Technologyปักกิ่งจำนวน 1 ทุน
5. South China Normal Universityกวางโจวจำนวน 1 ทุน
6. Huaqiao Universityเซี่ยเหมินจำนวน 1 ทุน
7. Yunnan University of Finance & Economicsคุนหมิงจำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
  2. สัญชาติไทย
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัคร

  1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ี่)
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษา) 1 ฉบับ
  5. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

  1. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ WLC

  2. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ี่)
   พร้อมหลักฐานรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ , สำเนาหลักฐานการโอนเงิน , สำเนา Transcript และสำเนาบัตรประชาชน
   ส่งทางไปรษณีย์มาที่.. WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17
   ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี นายชาญ โชติเมธีภิรมย์ (กรรมการผู้จัดการ) ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ประตูน้ำปทุมวัน เลขที่บัญชี 005–2–75665–0

กรุณาแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทร มาที่ 0-2255-5055

**เมื่อทางศูนย์ฯ ตรวจสอบหลักฐานสมบูรณ์แล้ว จะมีการแจ้งรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบทางอีเมล์ที่ระบุในใบสมัคร**

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน-นักศึกษา
  2. บัตรประจำตัว หรือ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ
  3. ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด

จำนวนผู้สมัคร : จำนวน 200 คน

กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เริ่มเวลา 9:30 – 12:00 น.

(กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที)

สถานที่จัดสอบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี (แผนที่)

วันประกาศผล : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2010 (ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.wlc2china.com)

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ

เกณฑ์การคัดเลือก : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น

2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2011 ภาคมีนาคม

3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์


หมายเหตุ

กรณีสมัครด้วยตนเอง รับเฉพาะวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ อาคาร WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรสอบถาม. 0-2255-4084-5 ในเวลาทำการ 10:00 – 17:00 น. เท่านั้น


แผนที่อาคาร WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
MAP-WLC


แผนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมาร
WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ต.ค. 53 15:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,786 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,786 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง