แบงค์กรุงไทยให้ทุนต่อป.โทใน-นอกประเทศ

ลบ แก้ไข

 

UploadImage

บมจ. ธนาคารกรุงไทยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจึงมีความประสงค์ที่ จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ   และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  ประจำปี 2555 
 
 1.  ทุนที่รับสมัคร
 
1.1ทุนปริญญาโทต่างประเทศจำนวน 6ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้
 
    - MBA ด้าน  Finance  / Accounting  /  Risk Management
 
 1.2  ทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ จำนวน  9ทุน ดังนี้
 
    - MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 
    - MBA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 
    - MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
 
    - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2.ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
 
2.1  ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
 
                  ประเภทที่ 1สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1ภาคการศึกษา
                 ประเภทที่ 2สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา  และมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
                ประเภทที่ 3สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00หรือเทียบเท่า
 
1 2.2ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
 
2.2ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
 
                  ประเภทที่ 1สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1ภาคการศึกษา
                 ประเภทที่ 2สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 
3.คุณสมบัติของผู้สมัคร      
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 มี.ค. 55 13:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,159 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,159 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง