ทุนพานาโซนิค ไปเรียนที่ญี่ปุ่นรับถึง7เม.ย.นี้

ลบ แก้ไข

 


UploadImage
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 เพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยรับผู้ที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง  และจะต้องสอบผ่านระดับ N4  ของภาษาญี่ปุ่นวัดระดับความรู้ของระบบการสอบในปัจจุบันเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึง 7เม.ย. 2555
 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค
-          มีสัญชาติไทย
 
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   โดยจะต้องสอบผ่านระดับ N4  ของภาษาญี่ปุ่นวัดระดับความรู้ของระบบการสอบในปัจจุบัน
 
ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้
- เป็นผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น
 
ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก
 loading...