สสวท.เปิดมอบ45ทุนเรียนป.ตรี-ป.เอกต่างประเทศ
                           สสวท.เปิดมอบ 45ทุน เรียนป.ตรี-ป.เอกต่างประเทศ
                    
สสวท.เปิดมอบ45ทุนเรียนป.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

ทุนที่มอบให้จำนวน 45 ทุน

เปิดรับ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 มกราคม 2558

ข้อมูลทุนข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

http://dpst.ipst.ac.th/index.php/news/107-scholar-58
โดย tui sakrapee
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
พิมพ์หน้านี้