สสวท.เปิดให้ใช้"e-books"ป.1-ม.6ฟรี
                                           สสวท. เปิดให้ใช้ e-books  ป.1-ม.6 ฟรี
                              สสวท.เปิดให้ใช้e-booksป.

ได้รับข้อมูลของ สสวท. ที่เชิญชวนให้นักเรียนและครู หรือคนที่สนใจเข้ามาใช้ e-books ฟรี แล้วก็เลยรีบนำมาเผยแพร่ต่อ เพราะข่าวค่อนข้างเงียบ ไม่แพร่หลายในสื่อ หรือแทบจะไม่มีเลย ทั้ง ๆ ที่เป็นของดี ๆ สิ่งดี ๆ ที่วงการศึกษาไทยเรายังขาดแคลนอยู่มาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แจ้งมาว่า สสวท. ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ย้ำว่าฟรีครับ และ e-books วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลยทีเดียว และ สสวท. ก็ได้เปิดให้บริการแล้วที่เว็บไซต์ www.scimath.org/ebooks
         
สำหรับ e-books ของ สสวท.นี้ เป็นหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหนังสือเรียนฉบับจริงทุกประการ โดยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหนังสือเรียนฉบับจริง คือ ในบางหน้าของหนังสือเรียนที่เนื้อหาหรือบทเรียน อาจจะทำความเข้าใจได้ยาก ก็จะมีสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ แอนิเมชั่น เกม ภาพ 3 มิติ ฯลฯ เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนได้ง่ายขึ้น

ลองเข้าไปดูกันครับว่าบทเรียนลักษณะนี้ ดีต่อทั้งนักเรียนและครูและไร แต่อย่างน้อยเท่าที่เข้าไปดู น่าสนใจมากเพราะนักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้อย่างละเอียด

กับเรื่องใหม่ ๆ แบบนี้หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถาม ซึ่งสสวท.ได้เตรียมคำตอบไว้ให้ ศึกษากันดูครับ...

1. หนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ตอบ : เป็นหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหนังสือเรียนฉบับจริงทุกประการ โดยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหนังสือเรียนฉบับจริง คือ ในบางหน้าของหนังสือเรียนที่เนื้อหา/บทเรียน อาจจะทำความเข้าใจได้ยาก ก็จะมีสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดิโอ แอนิเมชั่น เกม ภาพ 3 มิติ ฯลฯ เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา/บทเรียน ในส่วนนั้น ๆ ของหนังสือเรียนได้ง่ายขึ้น

2. อาจารย์จะประยุกต์ใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียนอย่างไร
ตอบ : อาจารย์อาจจะเปิดสื่อมัลติมีเดียใน e-books ให้นักเรียนได้ชมหรือทดลองเล่นในห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ แล้วอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น หรือให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ จาก e-books ที่บ้าน รวมถึงแนะนำให้ผู้ปกครองทดลองใช้เพื่อช่วยสอนลูกที่บ้านได้ด้วย

3. ทำไมคู่มือครูบางเล่ม เนื้อหาด้านในเป็นหนังสือเรียน
ตอบ : คู่มือครูบางรายวิชา คณะผู้จัดทำพิจารณาใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน โดยเพิ่มส่วนของเฉลยแบบฝึกหัด และการทดลอง โดยสามารถสังเกตได้จากแถบด้านบน จะระบุว่าเป็นหนังสือเรียน(สำหรับครู) หรือ หนังสือเรียน(ฉบับคู่มือครู)

4. ตัวอักษรในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็ก ต้องแก้ไขอย่างไร
ตอบ : ท่านสามารถ เพิ่ม และ ลด ขนาดของตัวอักษร ได้โดยใช้ปุ่ม ซูมเข้า(Zoom In) และ ซูมออก(Zoom Out)

5. ถ้าต้องการดาวน์โหลดหนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : หนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้ใช้งานออนไลน์บนเว็บไซต์ SciMath.orgนอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น IPST e-Book Store บนแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

6. ถ้าต้องการดาวน์โหลดหนังสือเรียน และคู่มือครู ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน และคู่มือครู ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ เนื่องจาก สสวท. ต้องการเผยแพร่ หนังสือเรียน และคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอ่าน

7. ถ้าต้องการซื้อหนังสือ และคู่มือครู ฉบับตีพิมพ์ จะหาซื้อได้จากที่ไหน อย่างไร
ตอบ : หากต้องการซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครู ของ สสวท. สามารถซื้อได้จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.suksapanpanit.com

8. ท่านต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ SciMath.org ก่อนใช้งาน e-book หรือไม่
ตอบ : ท่านสามารถใช้งานหนังสือเรียนและคู่มือครู ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ SciMath.org
โดย tui sakrapee
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
พิมพ์หน้านี้