กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้10ทุนเรียนต่อป.โท-เอก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้10ทุนเรียนต่อป.โท-เอก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560

โดยเปิดให้ทุนในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รวมจำนวน 10 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31  สิงหาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดการสมัคร
ได้ที่นี่ 

หรือ 
http://stscholar.nstda.or.th 
โดย tui sakrapee
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
พิมพ์หน้านี้